text z historických materiálů k 100. výročí MO ČRS Žleby

Slibuji, že budu vždy své povinnosti plniti, výkon rybářského práva podle
řádů prováděti, vždy jako vzorný sportovec vystupovati a přírodu, vodu a její obyvatele, ať rostliny či živočichy milovati a chrániti. Nikdy žádnému rybáři pomoc svou neodmítnu, při chytání se ožírati nebudu a na břehu žádný svinčík po sobě nezanechám. Nikdy chováním neřádným vodu neurazím a první úlovek sezony na svobodu pustím. K tomu mi pomáhej patron náš, svatý Petr, rybář.