Ryby v Doubravě

Amur bílý

Velká kaprovitá ryba s dlouhým tělem připomínajícím tlouště, známá svým výrazně býložravým způsobem obživy. U nás je nepůvodní - byla dovezena za účelem doplnění obsádek kaprových rybníků o druh živící se hrubší vegetací.

rozpoznávací znaky:

válcovité tělo, krátká hřbetní ploutev, malá široká hlava, nízko posazené oči, šupiny velikostí i barvou připomínající kapří, tmavé černošedé ploutve

Bolen dravý

Jediná skutečně dravá kaprovitá ryba žijící na našem území. Dorůstá poměrně velkých rozměrů a je známá svým aktivním způsobem lovu v horní části vodního sloupce. Přes svůj razantní způsob lovu je bolen velmi opatrný a opakované úlovky této ryby jsou výsadou zkušenějších rybářů.

rozpoznávací znaky:

protáhlé mírně zploštělé tělo, tmavé ostře zašpičatělé ploutve, hřbetní a řitní ploutev jsou mírně vykrojené, velká tlama - horní postavení, dolní čelist končí hrbolem zapadajícím do horní čelisti, stříbrné zbarvení boků

Candát obecný

Nezaměnitelná dravá ryba s nezaměnitelnýma opalizujícíma očima. U nás nepůvodní, ale hojně rozšířená zejména v údolních nádržích a nížinných řekách.

rozpoznávací znaky:

dvě hřbetní ploutve, první ostnitá, ploutve šedé až bělavé, „psí zuby“ v tlamě, opalizující oči, nemá šupiny na lících kolem oka

Cejn velký

Hojná větší kaprovitá ryba s vysokým tělem obývající nížinné toky a teplejší stojaté vody. Je druhem, po němž bylo označeno nejspodnější (cejnové) pásmo toku našich řek.

rozpoznávací znaky:

vysoké ploché tělo, šedožluté zbarvení boků, spodní ústa protažitelná v chobot, všechny ploutve tmavé, dlouhá řitní ploutev

Hlavatka obecná

Největší evropská lososovitá ryba obývající širší podhorské řeky. Na našem území se vždy vyskytovala jen okrajově, dnes je místy vysazována i mimo původní areál rozšíření.

rozpoznávací znaky:

protáhlé tělo, tuková ploutvička, narůžovělé zbarvení s drobnými tmavými skvrnami, ocasní ploutev načervenalé barvy, velká hlava s prostornou tlamou plnou zubů

Horavka duhová

Drobná kaprovitá rybka obývající zejména stojaté vody. Je proslulá neobvyklým způsobem rozmnožování - klade jikry do žaberní dutiny mlžů.

rozpoznávací znaky:

vysoké ploché tělo, modrý pruh v zadní polovině těla, zakulacená hřbetní ploutev

Hrouzek obecný

Menší hojná rybka s válcovitým tělem a hranatou hlavou s párem vousků. Žije zejména v tekoucích, ale i stojatých vodách s čistým písčitým dnem.

rozpoznávací znaky:

válcovité tělo, spodní ústa s párem vousků, nahnědlé boky s modrofialovými skvrnkami, skvrnky na ploutvích

Jelec tloušť

Středně velká pohledná ryba s válcovitým tělem žijící v tekoucích vodách s výjimkou pstruhových bystřin prakticky na celém našem území. Je známý svou všežravostí a celoroční aktivitou.

rozpoznávací znaky:

válcovité tělo, velká kulatá ústa, velké šupiny s černým síťováním, zakulacené ploutve, řitní ploutev spolu s břišními má červenou barvu, ocasní ploutev černá

Ježdík obecný

Drobná pestrá rybka podobná okounu běžná v mnoha našich vodách.

rozpoznávací znaky:

vyšší, mírně ploché tělo, nalé zbarvení se skvrnami, žádné pruhy, hřbetní ploutev ze dvou spojených částí – trnité a měkké na rozdíl od okouna chybí červená nebo žlutá barva ploutví skvrnky na ploutvích

Kapr obecný

Kapr obecný je naše nejběžnější a nejznámější ryba tvořící pilíř českého rybníkářství a zároveň i druh nejčastěji vysazovaný do sportovních vod.

rozpoznávací znaky:

velké zlaté šupiny, případně je ošupení redukováno, dva páry vousků, velká vysunovatelná ústa, dlouhá hřbetní ploutev

Karas stříbřitý

Kaprovitá ryba, u níž není nic jisté. Dokonce ani to, zda byla do Evropy opravdu zavlečena. Navíc se jedná o druh, jehož chov v zajetí se v Číně provádí už přes 2000 let.

rozpoznávací znaky:

vysoké ploché tělo, mírně vyklenutá nebo i proláklá hřbetní ploutev, chybí vousky, velké tuhé šupiny tvořící doslova krunýř

Lín obecný

Středně velká zelenavá ryba s jemnými šupinami pokrytými silnou vrstvou slizu. Žije v zarostlých stojatých vodách na celém našem území.

rozpoznávací znaky:

zelené zbarvení boků, velmi drobné šupiny, načervenalá duhovka oka, kulaté ploutve

Lipan podhorní

Velmi osobitá lososovitá ryba s minimem teček, výraznou hřbetní ploutví a úchvatným vybarvením.

rozpoznávací znaky:

tuková ploutvička, šupiny v řádcích, výrazně vyvinutá hřbetní ploutev, duhově zbarvené ploutve

Mník jednovousý

Zajímavá ryba žijící nenápadným převážně nočním životem v čistých chladnějších vodách. Na rozdíl od většiny našich druhů je nejaktivnější v zimním období.

rozpoznávací znaky:

hnědě mramorovaná kůže s jemnými šupinami, jediný vous na bradě, dvě hřbetní ploutve, první krátká, druhá dlouhá, dlouhá řitní ploutev, břišní ploutve posunuty před úroveň prsních

Mřenka mramorová

Drobnější sekavcovitá rybka s dokonalým krycím zbarvením obývající čisté tekoucí vody.

ršoznávací znaky:

šupiny zarostlé v kůži a jen na bocích (vzniká dojem holé kůže bez šupin), 3 páry vousků, mramorované zbarvení boků (sekavci mají řádku skvrn, piskoř pruhy)

Okoun říční

Běžná naprosto nezaměnitelná menší dravá ryba s výraznými pruhy na bocích obývající většinu našich vod.

rozpoznávací znaky:

na dravce vysoké tělo, dvě výrazné hřbetní ploutve, první s trny, drobné tuhé a drsné šupiny, velká tlama s blanitými okraji, tmavé pruhy na bocích (5 – 9), červené ploutve (břišní, řitní, ocasní)

Ouklej obecná

Hojná stříbrně zbarvená drobnější ryba žijící ve většině našich řek a údolních nádrží. Je dokonale přizpůsobena k životu v horních vrstvách vodního sloupce.

rozpoznávací znaky:

protáhlé mírně zploštělé tělo, dlouhé světlé ostře zašpičatělé ploutve, řitní ploutev je dlouhá a mírně vykrojená, horní postavení úst, stříbrné zbarvení boků, šedý hřbet, absence červené, žluté a hnědé barvy

Parma obecná

Velká ryba s protáhlým tělem žijící v proudných úsecích na středním toku našich řek. Zdržuje se u dna, kde se živí především drobnými živočichy, vzácněji i rostlinnou potravou.

rozpoznávací znaky:

štíhlé tělo, protáhlý rypec, masitá spodní ústa, čtyři vousky, úzká dlouhá řitní ploutev

Plotice obecná

Menší stříbrně zbarvená ryba žijící ve většině našich vod od lipanového pásma níže. Vyskytuje se jak ve stojatých tak tekoucích vodách, živí se širokým spektrem potravy a je častým a oblíbeným úlovkem mnoha sportovních rybářů.

rozpoznávací znaky:

mírně zploštělé tělo, střední ústa, červená duhovka oka, základna břišních ploutví je pod 1. paprskem hřbetní ploutve

Pstruh duhový

Severoamerická lososovitá ryba vytvářející tažné i stálé populace vysazovaná a chovaná po celém světě.

rozpoznávací znaky:

tuková ploutvička, pouze drobné tečky tmavé barvy, tečky i na ploutvích včetně ocasní a tukové, růžový nebo načervenalý pruh na bocích

Pstruh obecný

Neobyčejně přizpůsobivá ryba obývající moře, jezera i sladkovodní toky, vždy ale s velkými nároky na čistotu vody a vysoký obsah kyslíku.

rozpoznávací znaky:

tuková ploutvička, nažloutlé zbarvení boků, červené a černé tečky, ocasní ploutev bez teček

Síh peleď

Dovezený druh vysazený na našem území ve snaze zlepšit produkci kaprových rybníků. Snáší teplejší a kalnější vodu než příbuzný síh severní – maréna, ale pro sportovní rybáře představuje ještě tvrdší oříšek.

rozpoznávací znaky:

stříbrné šupiny, tuková ploutvička, šedé ploutve bez žlutavých či oranžových tónů, ve srovnání s marénou vyšší tělo, kratší hlava, tupěji zakončené ploutve, spodní čelist nepatrně přesahuje horní (ústa směřují více nahoru), u marény je tomu naopak

Siven americký

Lososovitá ryba dovezená do Evropy ze Severní Ameriky. Vzhledem i způsobem života připomíná potoční formu pstruha obecného.

rozpoznávací znaky:

válcovité tělo připomínající pstruha, tuková ploutvička světlé (žluté) tečky na bocích, oranžové břišní ploutve s černobílým lemem (není vždy patrné)

Slunka obecná

protáhlé tělo, stříbrné šupiny, postranní čára jen do 1/3 délky těla, horní ústa

rozpoznávací znaky:

válcovité tělo připomínající pstruha, tuková ploutvička světlé (žluté) tečky na bocích, oranžové břišní ploutve s černobílým lemem (není vždy patrné)

Střevle potoční

Malá pestře zbarvená rybka obývající čisté vody pstruhového a lipanového pásma. Pokud se se střevlí potkáme, není obtížné ji poznat. I mimo období tření si zachovává poměrně pestré zbarvení.

rozpoznávací znaky:

protáhlé válcovité tělo, jemné šupiny, na boku pruh z hnědých skvrn, samci ve tření pestře zbarvení

Sumec velký

Naše největší dravá ryba dosahující i přes 2 m délky, typická svou holou kůží bez šupin a dlouhými vousy. V našich vodách je sumec původním druhem významným jak pro komerční tak pro sportovní rybolov. Vyskytuje se ve všech velkých nížinných revírech.

rozpoznávací znaky:

kůže bez šupin, 3 páry vousů, dlouhé tělo s plochou ocasní částí, skvrnité zbarvení boků, jedna drobná hřbetní ploutev, dlouhá řitní ploutev

Sumeček americký

Menší sumci podobná ryba dovezená na naše území ze Severní Ameriky. Místy má tendenci se přemnožovat a vytvářet zakrnělé populace.

rozpoznávací znaky:

kůže bez šupin, 4 páry vousů, tuková ploutvička, oproti sumci mnohem kratší řitní ploutev, první paprsek prsních ploutví je přeměněn v osten

Štika obecná

protáhlé tělo, zelené zbarvení se světlými skvrnami, hřbetní a řitní ploutev posunuty dozadu, velká hlava s prostornou tlamou plnou zubů

rozpoznávací znaky:

kůže bez šupin, 4 páry vousů, tuková ploutvička, oproti sumci mnohem kratší řitní ploutev, první paprsek prsních ploutví je přeměněn v osten

Úhoř říční

Nezaměnitelná dravá ryba s hadovitým tělem proslavená svými třecími migracemi do Sargasového moře.

rozpoznávací znaky:

kůže bez viditelných šupin (jsou hluboko vrostlé), dlouhé hadovité tělo, hřbetní, ocasní a řitní ploutev tvoří celistvý lem, chybí břišní ploutve

Přesunout se na začátek