Bylo nebylo

Začalo to před 125 lety

První pokusy o sdružování rybářů ve Žlebech se objevují v roce 1888. Jednalo se o sdružení několika rybářů, kteří si pronajímali rybolov v řece Doubravě do obce Žleby za poplatek 5 zlatých ročně. Byli to pánové Stáňa, Žďarský Jan st., Žďárský Jan ml., Soukup Karel, Soukup Jan, Říha a Kopecký Josef. Od roku 1892 se datuje organizovaná činnost žlebských rybářů. Rybařilo se od Macháňovy skály až k zámeckému parku a od cukrovaru ke Korčickému jezu  (od parku k cukrovaru mohli rybařit jen úředníci velkostatku a cukrovaru). V období I.světové války byla činnost sporadická. V roce 1928 byl obnoven Rybářský klub ve Žlebech s řádnými stanovami (r.1929), které obdržel od "Poříčního svazu v Německém Brodě" (dnešní Havlíčkův Brod), pod který Doubrava ve Žlebech povodím byla podřízena. Klubové finance byly získány dle možnosti jednotlivých členů (50 - 200 Kč) formou půjčky. První hotovost na potřebné vydání činila 1.600,- Kč a do tří let byla postupně splacena. Nakupovala se násada, většinou kapři a okouni.

Ani v období let druhé světové války činnost neustávala, byl pronajat rybník v Licoměřicích, kam byli nasazeni kapři. Avšak během okupace byla Doubrava vyrybněna hlavně použitím granátů.

Po válce byla řeka znovu zarybněna vlastními násadami z rybníků a částečně nákupem. Největší rozmach spolkové činnosti se koná v 50. letech minulého století. Hospodaří se na 5 rybnících (Markovický mateční, Buda přírůstková, Štikavka plůdkový, Koudelovský zkušební a Licoměřický jako plůdkový). V tomto  období začíná práce s dětmi, kdy ve spolupráci se školou jsou pořádány přednášky o rybách a rybolové technice.

Významným mezníkem v činnosti žlebských rybářů je období kolem roku 1990. Svépomocí členů jsou budovány sádky za lihovarem spolu s klubovnou. Při příležitosti oslav 100.výročí organizace jsou sádky v roce 1992 slavnostně zprovozněny.

V současné době (r. 2022) je v místní organizaci ČRS ve Žlebech evidováno 130 dospělých (z toho 10 žen) a 13 dětí. Činnost je vykonávána na sádkách, v revíru Doubrava 3A (č.r. 411019), Hostačovka 3P (č.r.413004) a v pronájmu má rybník Meduň. K činnosti ČRS MO Žleby patří dětský rybářský kroužek (bohužel kvůli Covid-19 byl přerušen, ale doufáme v jeho brzké obnovení), který vede mládež ke vztahu k přírodě. Svou tradici má i prodej vánočních kaprů.  

Duben 2022, Výbor MO ČRS Žleby

Přesunout se na začátek