Year: 2023

Zkoušky na první rybářský lístek

Zkoušky na první rybářský lístek pořádané ČRS MO Žleby budou probíhat dne 9.3.2023 od 18:00 hod v prostorách sádek na adrese : Za Lihovarem 506, 285 61 Žleby. Případný náhradní termín je 6.4.2023 od 18:00 hod. 

Zkouška se skládá z písemného testu v českém jazyce, bez výjimky. Žadatel proto musí rozumět českému jazyku a znát pravidla lovu ryb platná v České republice. V případě úspěšného vykonání testu má poté absolvent možnost získat státní rybářský lístek. Teprve pak mu může Česky rybářský svaz vydat povolenku za stanovené ceny

Test obsahuje 25 otázek. Pro úspěšné absolvovaní testu musí uchazeč odpovědět minimálně 13 otázek z 25. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná. Otázky jsou k procvičení na www.rybsvaz.cz

Přesunout se na začátek